Smaller Default Larger

Zespół

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Magdalena Kornacka

terapeuta pedagogiczny, autorka pomocy edukacyjno-terapeutycznych 

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

  • Od wielu lat pracuje w zespole opracowującym oraz tworzącym multimedialne programy edukacyjne dla szkół i placówek oświatowych, komputerowe programy wspierające pracę nauczycieli, pedagogów, terapeutów, doradców zawodowych i wychowawców.
  • Współtwórca projektu edukacyjnego eduJA – Wytwórnia Aplikacji Mobilnych, współautor i specjalista w interdyscyplinarnym zespole opracowującym pomoce terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu.
  • W ramach Mobilnego Gabinetu Wsparcia Pedagogicznego BIAŁCZAŃSKI prowadzi specjalistyczne zajęcia o charakterze rozwojowym oraz terapeutycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z dysharmonii rozwojowych oraz ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  • Specjalizuje się w wielozakresowej pracy z dziećmi z ryzykiem dysleksji i z uczniami ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Łączy elementy różnych metod dopasowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Wykorzystuje autorskie pomoce dydaktyczne oraz innowacyjne techniki motywacji, sprzyjające aktywniejszej i skuteczniejszej współpracy z dzieckiem.

     Białczański to dla mnie przestrzeń twórczych działań; wymyślania nowych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych oraz szansa na ich wdrożenia w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi :)

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Piotr Krawczyk

informatyk, doradca zawodowy

Pedagog mediów, informatyk, doradca zawodowy specjalizujący się w poradnictwie grupowym dla młodzieży, współpracownik Pracowni Rehabilitacji Zawodowej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizuje się w innowacyjnych metodach kształcenia, propaguje nowoczesną dydaktykę w szkolnym poradnictwie zawodowym. Aktualnie doktorant APS.

    • Autor kursów ramowych, programów szkoleniowych, scenariuszy lekcji, materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych dla doradców i nauczycieli.
  • Koordynator projektu edukacyjnego eduJA – Wytwórnia Aplikacji Mobilnych, współautor i informatyk w interdyscyplinarnym zespole opracowującym pomoce terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu.
  • Projektant i twórca narzędzi diagnostycznych oraz aplikacji komputerowych wspierających proces kształcenia i szkolenia.
  • Projektant i wykonawca informatycznych wersji narzędzi Pracowni Testów Psychologicznych PTP (WKP, WOZ, PKIE, PTI)
  • Administrator strony poradnictwo.edu.pl i profilu www.facebook.com/poradnictwo.edu

W Białczańskim prowadzę doradztwo indywidualne i zajęcia grupowe dla młodzieży. Przede wszystkim jednak projektuję interfejsy edukacyjne i implementuję gry edukacyjne na urządzenia mobilne.