Smaller Default Larger

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

TERAPIA PEDAGOGICZNA,WSPIERANIE ROZWOJU,TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, SPECYFICZNE POTRZEBY EDUKACYJNE

  • diagnoza i terapia pedagogiczna

  • zajęcia dla dzieci ryzyka dysleksji

  • zajęcia terapeutyczne i wsparcie w bieżących lekcjach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

  • wspieranie umiejętności czytania i pisania

  • wspomaganie edukacji matematycznej

  • profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych

  • kształtowanie gotowości szkolnej

  • zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

  • zajęcia dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży