Obejrzyj ...

Społeczności

Białczańśki na FB: eduJA na FB: Premiere Multimedia na FB:

 

A A A

Zespół

 

Magdalena Kornacka

terapeuta pedagogiczny, autorka pomocy edukacyjno-terapeutycznych 

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 • Od wielu lat pracuje w zespole opracowującym oraz tworzącym multimedialne programy edukacyjne dla szkół i placówek oświatowych, komputerowe programy wspierające pracę nauczycieli, pedagogów, terapeutów, doradców zawodowych i wychowawców.
 • Współtwórca projektu edukacyjnego eduJA – Wytwórnia Aplikacji Mobilnych, współautor i specjalista w interdyscyplinarnym zespole opracowującym pomoce terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu.
 • W ramach Mobilnego Gabinetu Wsparcia Pedagogicznego BIAŁCZAŃSKI prowadzi specjalistyczne zajęcia o charakterze rozwojowym oraz terapeutycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z dysharmonii rozwojowych oraz ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Specjalizuje się w wielozakresowej pracy z dziećmi z ryzykiem dysleksji i z uczniami ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Łączy elementy różnych metod dopasowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Wykorzystuje autorskie pomoce dydaktyczne oraz innowacyjne techniki motywacji, sprzyjające aktywniejszej i skuteczniejszej współpracy z dzieckiem.

     Białczański to dla mnie przestrzeń twórczych działań; wymyślania nowych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych oraz szansa na ich wdrożenia w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi :)

 

 Piotr Krawczyk

informatyk, doradca zawodowy

Pedagog mediów, informatyk, doradca zawodowy specjalizujący się w poradnictwie grupowym dla młodzieży, współpracownik Pracowni Rehabilitacji Zawodowej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizuje się w innowacyjnych metodach kształcenia, propaguje nowoczesną dydaktykę w szkolnym poradnictwie zawodowym. Aktualnie doktorant APS.

  • Autor kursów ramowych, programów szkoleniowych, scenariuszy lekcji, materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych dla doradców i nauczycieli.
 • Koordynator projektu edukacyjnego eduJA – Wytwórnia Aplikacji Mobilnych, współautor i informatyk w interdyscyplinarnym zespole opracowującym pomoce terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu.
 • Projektant i twórca narzędzi diagnostycznych oraz aplikacji komputerowych wspierających proces kształcenia i szkolenia.
 • Projektant i wykonawca informatycznych wersji narzędzi Pracowni Testów Psychologicznych PTP (WKP, WOZ, PKIE, PTI)
 • Administrator strony poradnictwo.edu.pl i profilu www.facebook.com/poradnictwo.edu

W Białczańskim prowadzę doradztwo indywidualne i zajęcia grupowe dla młodzieży. Przede wszystkim jednak projektuję interfejsy edukacyjne i implementuję gry edukacyjne na urządzenia mobilne.

Custom

Produkt na dziś

Tabliczka mnożenia:

 • Interaktywna tabliczka mnożenia
 • Pomoc dydaktyczna
 • Pomoc terapeutyczna
 • Ćwiczenia samodzielne
 • Graficzna reprezentacja czynników
Custom

Lektura na dziś

Przygody Białczańskiego:

 • W Alpach
 • Pantograf
 • Białczański i górale
 • Białczański na Helu
 • Duży i okrągły