Smaller Default Larger

Oferta

 • Zajęcia indywidualne o charakterze rozwojowym, terapeutycznym oraz wyrównawczo-terapeutycznym dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i dysharmoniami rozwojowymi prowadzone w ramach Mobilnego Gabinetu Wsparcia Pedagogicznego BIAŁCZAŃSKI;
  zakres działania: Warszawa i okolice, zajęcia prowadzone są w domu Klienta
 • autorskie pomoce komputerowe wspierające rozwój, proces dydaktyczny i terapię
 • materiały edukacyjno-terapeutyczne
 • oryginalne pomysły na zabawy i ćwiczenia
 • artykuły
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży;
  spotkania odbywają się w Warszawie, al. Żwirki i Wigury 93, lok 3035 (budynek Wydziału Geologii UW)

Wsparcie pedagogiczne i terapia

- diagnoza i terapia pedagogiczna

- zajęcia dla dzieci ryzyka dysleksji

- zajęcia i wsparcie w bieżących lekcjach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

- wyrównywanie zaległości szkolnych wynikających z nieobecności na lekcjach

- wspieranie umiejętności czytania i pisania

- wspomaganie edukacji matematycznej

- profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych

- kształtowanie gotowości szkolnej

- zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

- zajęcia dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

- diagnoza sytuacji edukacyjno-zawodowej ucznia

- budowanie indywidualnego planu działania

TERAPIA PEDAGOGICZNA,WSPIERANIE ROZWOJU,TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, SPECYFICZNE POTRZEBY EDUKACYJNE

 • diagnoza i terapia pedagogiczna

 • zajęcia dla dzieci ryzyka dysleksji

 • zajęcia terapeutyczne i wsparcie w bieżących lekcjach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

 • wspieranie umiejętności czytania i pisania

 • wspomaganie edukacji matematycznej

 • profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych

 • kształtowanie gotowości szkolnej

 • zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

 • zajęcia dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży